Witam, , Głowny Tag z google do strony www.pzpwieckowski.pl'
Zadzwoń

Przeprowadzam zarówno szkolenia  stacjonarne i szkolenia on- line w wybranej aplikacji. Zawsze przygotowuję programy szkoleniowe wg. zapotrzebowania i z uwzględnieniem poziomu wiedzy szkolonych. Rozumiem indywidualne potrzeby grupy, dlatego przed rozpoczęciem spotkania staram się poznać specyfikę branży szkolonych osób i ich problemy.  Agenda prowadzonych spotkań zawsze uwzględnia elektronizację,  nowelizację przepisów oraz możliwość zadawania indywidualnych pytań.  

W moim przekonaniu nieprzepraktykowana teoria lubi być zapomniana, dlatego zachęcam też do organizacji warsztatów, na których symulujemy ogłoszenia przetargów on-line, przygotowujemy praktyczne dokumenty na przykładach planowanych postępowań, omawiamy przypadki. 

Przykładowe tematy spotkań : 

Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych 2021 ze zmianami

Szkolenie jednodniowe – 8 h 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia związanych z zamówieniami publicznymi z obowiązkami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) ze wszystkimi zmianami w szczególności z czynnościami związanymi z prowadzeniem postępowania w ujęciu praktycznym nie wykluczając zamówień bagatelnych, wyłączonych (cowid 19) a także dofinansowanych z UE.

Forma szkolenia: (szkolenie online lub klasyczne do wyboru w zależności od sytuacji) prezentacja, ćwiczenia, studia przypadków związane z procedurami nowej ustawy ( między innymi: Analiza potrzeb i wymagań, nowy regulamin zamówień bagatelnych, nowa SWZ-dopasowana do przedmiotu zamówienia uczestników szkoleń)


Audyt zamówień publicznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych (elektronizacja, nowa ustawa,) również dofinansowanych z UE 

Szkolenie dwudniowe – 16 h 

Cel szkolenia: Przygotowanie do przeprowadzenia kontroli dokumentów i umiejętności poruszania się w nowych przepisach. 

Forma szkolenia: (szkolenie online lub klasyczne do wyboru w zależności od sytuacji) prezentacja, ćwiczenia, przygotowywanie dokumentów. 


Prawidłowe udzielanie zamówień w świetle wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

Szkolenie jednodniowe – 8 h 

Cel szkolenia: Przygotowanie beneficjentów programów UE do postępowań 

Forma szkolenia: (szkolenie online lub klasyczne do wyboru w zależności od sytuacji) prezentacja, przygotowywanie dokumentów. 


Jak napisać dobrą SIWZ w dobie aktualnych przepisów

Szkolenie jednodniowe – 8 h 

Cel szkolenia: Teoretyczne i praktyczne studium na temat opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem nowych przepisów.  

Forma szkolenia: Prezentacja, warsztaty praktyczne


Zamówienia publiczne – zagadnienia ogólne przygotowujące pracowników do weryfikacji dokumentów przedkładanych przez wnioskodawców w ramach projektów finansowanych ze środków

Szkolenie jednodniowe – 8 h Forma szkolenia: (szkolenie online lub klasyczne do wyboru w zależności od sytuacji) prezentacja, ćwiczenia, przygotowywanie dokumentów.