Witam, , Głowny Tag z google do strony www.pzpwieckowski.pl'
Zadzwoń

Warto wiedzieć

Nowelizacje ustaw

Tu znajdziesz najnowsze nowelizacje ustaw.

Blog

Tu znajdziesz najnowsze aktualności

Wydarzenia

Tu znajdziesz wszystkie wydarzenia

Kilka słów..

O mnie

Nieprzerwanie od 1998 roku jestem związany z zamówieniami publicznymi, pracując przy przetargach podczas swojej pracy zawodowej.Pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na stanowiskach doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych, obsługiwałem Regionalną Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie i RIO, po czym przeszedłem na stanowisko kierownicze do Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, gdzie nadzorowałem wszystkie przetargi realizowane na rzecz Urzędu. Aktualnie zajmuję stanowisko odpowiedzialne za większość postępowań w KOWR.

Pracowałem także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego przy dużych zamówieniach w Ramach dwóch projektów UE, Byłem doradcą ds. zamówień publicznych przy Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu i Olsztynie, gdzie pomagałem Beneficjentom realizować projekty EFS na podstawie zasady konkurencyjności. Pracowałem jako specjalista ds zamówień publicznych i konkurencyjności w projektach dofinansowanych z UE (ZPOR, EFS, EFRR, RPO, POiŚ, Interreg, projekty Norweskie)

Zamówienia Publiczne, to mój zawód i pasja. Przeprowadziłem ponad 800 godz. szkoleń i warsztatów z zakresu stosowania ustawy PZP tak dla dla przedstawicieli jednostek publicznych jak i dla przedsiębiorców. Jestem szkoleniowcem – praktykiem. Chętnie dzielę się z uczestnikami szkoleń zdobytym doświadczeniem, obrazując całość procedur na konkretnych przykładach. Moje szkolenia i warsztaty praktyczne, uzupełniam o istotne wskazówki i detale, które przychodzą z praktyką.
W swojej karierze przeprowadziłem też wiele audytów postępowań, kontroli dokumentacji.
Od wielu lat prowadzę także postępowania przetargowe na zlecenie dla podmiotów prywatnych, fundacji, instytucji publicznych i spółdzielni.