Witam, , Głowny Tag z google do strony www.pzpwieckowski.pl'
Zadzwoń

Specjalizuje się  w kompleksowej obsłudze postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kierując swoją ofertę tak do jednostek zamawiających jak i do wykonawców. 

Przeprowadzałem postępowania o wartości od 200 000 do 15 mln

Odpowiedzialnie przeprowadzam Państwa przez cały proces przetargowy do czasu zakończenia kontroli jednostki rozliczającej. 

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Przygotowanie i przeprowadzenia zamówień w ramach projektu:

 1. Konsultacja  i wsparcie w planie przeprowadzenia zamówienia oraz zakresu procedur adekwatnie do sytuacji
 2. potwierdzenia prawidłowości oszacowanych wydatków w budżecie projektu
 3. przygotowania dokumentacji, w tym ogłoszenia , regulaminu, SIWZ 
 4.  przeprowadzenia postępowań na podstawie i zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności i zgodnie z zasadą konkurencyjności wydatków we współpracy ze  Zleceniodawcą;
 5.  bieżące monitorowanie wydatków w ramach projektu w celu dostosowania ich do procedur obowiązujących w wymienionych wytycznych 
 6. sporządzenie protokołów z udzielnych zamówień
 7. Pomoc Beneficjentowi, Zleceniodawcy w przygotowaniu Wniosku o płatność w zakresie przeprowadzonych i udzielnych zamówień.

DLA WYKONAWCÓW

 1. Doradztwo i konsultacja w zakresie aktualny wymogów i procedur adekwatnych do sytuacji Wykonawcy 
 2. Przygotowanie dokumentów w postępowaniu o zamówienia publiczne
 3. Pomoc w przygotowaniu oferty i ogłoszeń 
 4. Pomoc i konsultacja przy tworzeniu umowy

Pomagam także w doraźnych działaniach, min.